Welcome to BlancTec

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท บลองค์ เทค จำกัด ผู้นำในการผลิตแผ่นรองซับสำหรับอาหารสดที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการดูแลความสดสะอาดของ เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้


ความภาคภูมิใจและการรับรองผลิตภัณฑ์ของเรา:
  • ISO 9001 : 2015
  • GHPs (Good Hygiene Practices / The General Principles of Food Hygiene)
  • องค์การอาหารและยาแห่งสหภาพยุโรป และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้รับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้สัมผัสอาหาร 100%

ที่ บริษัท บลองค์ เทค จำกัด เราสามารถช่วยท่านสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับสินค้าของท่านได้